Kochani,

Odpowiednio wcześnie chcielibyśmy Was poinformować, że bileterie i punkty stacjonarne, które pośredniczyły w sprzedaży biletów na Goadupa Festiwal 2018 i obecnie dokonują zwrotów, będą obsługiwać proces do 12.10.2018 do godz. 20:00. Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurą zwrotów oraz podjęcie odpowiednich działań do tego dnia.

Wszystkich ubiegających się o zwrot kosztów za bilety zapraszamy do przeczytania instrukcji poniżej:

https://www.facebook.com/notes/goadupa-arts-culture-music-festival/jak-odzyska%C4%87-koszty-za-bilet-tickets-cost-reimbursement/2164757633555715/

Jednocześnie informujemy, że jeśli pragniecie nas wesprzeć i zrzec się zwrotu kosztów na rzecz ratowania Goadupa Festival prosimy o wysyłanie oświadczeń na adres mailowy help@goadupa.pl. Szczegóły w notatce poniżej

https://www.facebook.com/notes/goadupa-arts-culture-music-festival/jak-uratowa%C4%87-how-to-save-goadupa-festival/2211978312166980/

Dziękujemy za okazaną dotąd pomoc, dostaliśmy kilkadziesiąt oświadczeń, moc ciepłych słów wsparcia i solidarności. Dziękujemy pięknie za zaufanie i wiarę w nas. Bądźcie pewni, że walczymy nadal i nie przestaniemy. Do zobaczenia na naszych wydarzeniach wspierających festiwal - kupując bilet dokładasz cegiełkę i ratujesz naszą przyszłość. See u on the trancefloor!

Fundacja GoArt

Dear Friends,

We would like to inform you well-ahead of time that ticket offices and stationary outlets which ran the sales of tickets for Goadupa Festiwal 2018 and handled the ticket cost reimbursement procedure on our behalf will continue the ticket cost reimbursement operations until 8 pm on 12 October 2018. We kindly request you to become familiar with the reimbursement procedure and engage in an adequate action before this deadline.

We invite all parties seeking reimbursement for their tickets to become familiar with the instruction manual provided below:

https://www.facebook.com/notes/goadupa-arts-culture-music-festival/jak-odzyska%C4%87-koszty-za-bilet-tickets-cost-reimbursement/2164757633555715/

At the same time, we kindly would like to inform you that if you want to support us and waive their cost reimbursement claims to save Goadupa Festival, please send your declarations to the following email address: help@goadupa.pl. More details in the note below

https://www.facebook.com/notes/goadupa-arts-culture-music-festival/jak-uratowa%C4%87-how-to-save-goadupa-festival/2211978312166980/

Thank you for all the support and help you have shown us so far, we have received many declarations, warm words of support and solidarity. Thank you for your unwavering trust in us. We keep on fighting and we are not going to give up. See you at events in support of the Festival. Buying a ticket you contribute to saving the future of our festival. See u on the trancefloor!

GoArt Foundation

Regulamin